Nieuwe technologieën en moduleren in het m.t.o.: een dubbele innovatie

Auteur(s): 
E. van den Berg, Faculteit Toegepaste Onderwijskunde, Universiteit Twente, Enschede
C.H.L. Reijmerink, Faculteit Toegepaste Onderwijskunde, Universiteit Twente, Enschede
Samenvatting: 

In dit artikel staat de relatie tussen technologische vernieuwingen en leerplanontwikkeling centraal. Het proces om eindtermen om te zetten in concrete modulematerialen wordt beschreven. In de conclusies wordt kritisch gereflecteerd op dit proces en worden aanbevelingen geformuleerd.

Doelgroep: