De hybride onderwijsvorm, een gezonde mix van klassiek en modern onderwijs

Auteur(s): 
Dr. Jan Dirk Schagen, hoofd studierichting Technische Informatica, THRijswijk
Samenvatting: 

De opleiding TI aan de THRijswijk is in sept 2001 van start gegaan als een vernieuwende opleiding waarin moderne onderwijsvormen een belangrijke rol spelen. In de 3 jaar die we nu bestaan is er een modern TI-curriculum ontstaan met competenties als uitgangspunt. Naast het afstuderen en de stage worden projecten gebruikt om beroepshandelingen met de onderliggende kennis, vaardigheden en attitude in integrale vorm als competenties te ontwikkelen en te demonstreren.

Doelgroep: