NIOC 1992 Maastricht

Themasessie: Wie loopt voorop? Regulier of niet-regulier onderwijs?

Auteur(s): 
Tinie Veenstra-Strijland (Voorzitter), Universitair docent, Nijenrode Universiteit voor Bedrijfskunde, Breukelen
Theo Hoenderkamp, HBO-raad, Den Haag
Theo Mulder, Bijzonder hoogleraar Bestuurlijke Informatiekunde, Economische Faculteit, Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht / Directeur Venture Management bv, Delft / Voorzitter Raad van Advies van EXIN, Utrecht
Arie Schinkel, Adviseur NGI, Amsterdam / Secretaris Bestuur van EXIN, Utrecht
Frans Schmitz, Voorzitter Stichting ETI, Rotterdam, Directeur MEAO, Rotterdam
Samenvatting: 

Stellingen
- De samenwerking tussen het reguliere en het niet-reguliere informatica onderwijs is tot nu toe onvoldoende. Er dient meer afstemming plaats te vinden.
- Zwaartepunten van het niet-reguliere onderwijs zijn met name actualiteit, praktijkgerichtheid en directe toepasbaarheid.
- Het reguliere onderwijs kenmerkt zich door diepgang, breedte en een langere opleidingstermijn.
- Voor het niet-reguliere onderwijs is aanpassing aan recente ontwikkelingen op het vakgebied een harde eis; voor het reguliere onderwijs is dit van minder belang.
Toelichting

Themasessie: Kwaliteit en professionaliteit

Auteur(s): 
H. Stam (Voorzitter), Cursuscoördinator PBNA, Arnhem
J. van Nieuwstad, Educatief Manager, NOVI, Maarsen
J.J. Snijder, Consultant, IBM, Utrecht
M. Wingen, Studierichtingsleider BI, Hogeschool Alkmaar, Alkmaar
Samenvatting: 

Stellingen
- Bij het ontwikkelen van informatica-opleidingen moet worden uitgegaan van beroepsprofielen die representatief zijn voor de beroepspraktijk van nu en in de nabije toekomst.
- De docent en/of de ontwikkelaar van informatica-opleidingen dient het perspectief van de student als uitgangspunt te nemen.
- De docent van informatica-opleidingen moet niet alleen de leerstof kennen; hij of zij moet die stof ook kunnen overdragen.
- De docent én ICT ontwikkelaar van informatica-opleidingen dient de middelen te hebben om kwaliteit te kunnen leveren.

Themasessie: Gebruikersopleidingen

Auteur(s): 
A.G. Rooimans (Voorzitter), Opleidingsadviseur CEC, Amsterdam
A. Kramer, Manager Individueel Studiecentrum Cap Gemini Pandata Informatica Instituut, Utrecht
J.L.M. Meesters, Manager AITE / Akzo Information Technology Education, Arnhem
F. Remmen, Adviseur Informatica Opleidingen en Systeembouw, Eindhoven
Samenvatting: 

Stellingen
- Vraagtalen dienen niet onderwezen te worden in gebruikersopleidingen.
- Zonder gebruikersopleidingen zijn geen structureel goede systemen te ontwerpen.
- Gebruikersopleidingen zijn ten dode opgeschreven.
- Het regulier onderwijs kan geen adequate gebruikersopleiding verzorgen.
- Gebruikersopleidingen zijn maatwerk.
Toelichting

Themasessie: Docentenopleidingen en didactiek

Auteur(s): 
F. Mulder (Voorzitter), Hoogleraar informatica-onderwijs Open universiteit, Heerlen
R.H.A. Boerma, Educatief manager NOVI, Maarsen
E.M.A.G. van Dijk, Vakdidacticus Informatica, Universiteit Twente, Enschede
F.A. van Dijk, Coördinator Informatica Educatieve Faculteit, Hogeschool Gelderland, Arnhem
J.J. Smits, Managing consultant corporate education, CAP Gemini Pandata Informatica Instituut, Utrecht
J.M.W. Timmers, Productgroepleider Informatica Pedagogisch Technische Hogeschool Nederland, Eindhoven
W.H. Weijdema-Pieterse, Docent Informatica, Faculteit Onderwijs en Opvoeding, Algemene Hogeschool Amsterdam, Amsterdam
Samenvatting: 

Toelichting

Themasessie: Informatietechnologie in het Voortgezet Onderwijs

Auteur(s): 
P. Hogenbirk (Voorzitter), PRINT/VO, Hoevelaken
B. van Weering, SLO, Instituut voor Leerplan Ontwikkeling, Enschede
C. Verweij, VAVO, PRINT/VE, Hoevelaken
T. van der Heyden, Vereniging Informatica en Informatiekunde, Rhenen
Samenvatting: 

Voor drie thema's worden drie uitspraken toegelicht en becommentarieerd door telkens een voor- en een tegenstander.
Thema 1: Invoering Informatietechnologie op scholen VO
Uitspraak: Scholen die informatietechnologie willen invoeren moeten onder bepaalde voorwaarden extra middelen krijgen.

Themasessie: Functies, vrouwen en mannen in informatica

Auteur(s): 
C.K.M. Crutzen (Voorzitter), Technische wetenschappen, Open universiteit, Heerlen
M. Bruin, Directeur Stichting Vrouwen en Informatica, Amsterdam
P.B. Morssink, Onafhankelijk O&I-consulent, Middelstum
E. van Oost, Universiteit Twente, Enschede
M. Turkenburg, Sociale wetenschappen, Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg
G. de Zeeuw, Andralogie, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
Samenvatting: 

Inleiding
Vrouwen en mannen nemen geheel verschillend deel aan informatica. Er oefenen veel minder vrouwen dan mannen een informaticaberoep uit. In de 'harde' informaticaberoepen zijn nauwelijks vrouwen te vinden. In deze beleidssessie zal worden bekeken welke veranderingen gunstig zouden kunnen zijn om het beeld van informatica te veranderen. In deze sessie zullen drie thema's worden besproken.
Vormgeving van de sessie

Themasessie: Beroepsonderwijs

Auteur(s): 
J. Brederveld (Voorzitter), Vereniging van Middelbaar Technische Scholen, de Bilt
H. Fraza, COBO Projectenbureau, Nieuwegein
R. den Hollander, Economische Sector Groep, de Bilt
C. van Kralingen, MDGO College, Amsterdam
M. van de Veen, Vrouwenvakschool, Utrecht
Samenvatting: 

Stellingen

Themasessie: Integratie van informatica in het Hoger Onderwijs

Auteur(s): 
S.K.Th. Boersma (Voorzitter), Directeur Instituut voor Kennissystemen, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
J.J.M. Baeten, Studierichtingsleider BI, Hogeschool West-Brabant, sector Economisch Administratief Onderwijs, Breda
J.L.G. Dietz, Hoogleraar BIK, Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht
H. van Ingen, General manager Expertisecentrum GEON, Rijkshogeschool Groningen, Groningen
H. van Leeuwen, Afdelingsdirecteur HIO, Hogeschool Enschede, Enschede
Samenvatting: 

Stellingen
- Alleen als het informatica-opleidingsveld zich in de komende vijf jaar institutionaliseert is er in de toekomst nog plaats voor informatiekunde-opleidingen in het hoger onderwijs (Baeten)
- De investeringen in gebruikersopleidingen, bijvoorbeeld door beschikbaarstelling van applicatieprogrammatuur, dienen door zowel overheid als bedrijfsleven te worden opgevoerd (Boersma, NIOC '90)
- De sleutel tot integratie van informatica is de transformatie van alle (andere) vormen van informatie naar elementaire zinnen in de natuurlijke taal (Dietz)

Teleleren voor het MBO

Auteur(s): 
E. van Veen-van Vliet, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Breda
Th.F.M. Veltman, DCE Nederland bv, Badhoevedorp
Samenvatting: 

Het project Tele-leren is een initiatief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Gemeente Tilburg. Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen participeert eveneens. Het project betreft een proef in het MBO bij de Scholengemeenschap De Rooi Pannen te Tilburg. Tele-leren is onderwijs op afstand, met behulp van interactieve/realtime informatietechnologie.

Artificiële intelligentie: van kennissystemen naar intelligente robots

Auteur(s): 
Prof.dr. L. Steels, hoofd AI, Vrije Universiteit Brussel, Brussel
Samenvatting: 

niet beschikbaar

Pagina's

Subscribe to RSS - NIOC 1992 Maastricht