Nieuwe ontwikkelingen bij het database onderwijs aan de opleiding voor informatica en informatiekunde

Auteur(s): 
Paul Breukel, Sector Informatica, Haagse Hogeschool, Den Haag
Dini Schuyl, Sector Informatica, Haagse Hogeschool, Den Haag
Wim Smit, Sector Informatica, Haagse Hogeschool, Den Haag
Samenvatting: 

In deze presentatie wordt een schets gegeven van de veranderingen die plaats (gaan) vinden bij het onderwijs op het gebied van de databases, die verzorgd worden aan de opleiding voor Informatica en Informatiekunde van de Haagse Hogeschool, sector informatica.

Doelgroep: