Informatica in het MBO en LBO

Auteur(s): 
J.A.M.M. van Oers, Lieshout
Samenvatting: 

Informaticaonderwijs in het MBO en LBO is nog steeds een verwarrend geheel van projecten, aanstuurders en beinvloeders. Ook vragen rond: opleiden tot professional of gebruiker, de relatie tussen regulier en niet-regulier onderwijs en de benodigde lerarenopleiding, zijn zeker nog niet afdoende beantwoord.

Doelgroep: