Raamwerk voor voortgangsevaluatie van studenten in een digitale leeromgeving

Auteur(s): 
Marco Kruit, TU Delft, fac.TBM
Samenvatting: 

De sectie "Management van Technologie" binnen de faculteit Technologie, Bestuur en Management van de Technische Universiteit Delft experimenteerde met een raamwerk waarmee docenten een lesmodule met abstracte materie kunnen ontwerpen voor digitale leeromgevingen.
Belangrijk onderdeel van het raamwerk is de mogelijkheid voor docenten om de voortgang van studenten op een gestructureerde wijze te kunnen volgen. De studenten werken online samen in kleine groepjes aan opdrachten waarin zowel het individuele als het groepswerk bijdraagt aan het eindcijfer.
Dit experiment is een onderdeel van een meerjarig programma voor het ontwikkelen van een geïntegreerde digitale leeromgeving in het voortgezet onderwijs aan Technische Universiteit Delft.
In deze presentatie toont de docent het raamwerk, de resultaten van dit experiment en hoe hij denkt de schaal te vergroten naar modules voor 80 tot 150 studenten.

Doelgroep: