Twee cursussen kennissystemen

Auteur(s): 
P. Braspenning, Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht
A. Hiemstra, Open universiteit, Heerlen
H.J. Sint, Open universiteit, Heerlen
Samenvatting: 

Eind 1991 en begin 1992 presenteerde Teleac een cursus Kennissystemen. Het cursusmateriaal bestaat uit video- en audioproducties en uit een cursusboek. Binnenkort verschijnt bij de Open universiteit een cursus met dezelfde titel; hier bestaat het cursusmateriaal uit een tekstboek, een werkboek en een practicumsysteem voor een personal computer. Twee cursussen over hetzelfde onderwerp, beide gepresenteerd als afstandsonderwijs, maar met verschillende doelgroepen en via verschillende media - dat biedt een ideale gelegenheid om verschillende vormen van afstandsonderwijs naast elkaar te zetten.
Naast een doe-het-zelf-sessie, waarvan de evaluatie van de bruikbaarheid van deze vormen van afstandsonderwijs de voornaamste doelstelling is, zouden de indieners ook graag de cursussen zelf onder de aandacht van belangstellenden brengen en daartoe een gezamenlijke poster-galerij organiseren. In die stand zal al het cursusmateriaal aanwezig zijn:
- er zullen delen uit de videoproducties van Teleac getoond worden en er kunnen delen van de audiocassettes beluisterd worden (via koptelefoons)
- het practicumsysteem bij de Ou-cursus zal gedemonstreerd worden
- van beide cursussen ligt het schriftelijk materiaal ter inzage.