Kennissystemen als casestudie in afstandsonderwijs

Auteur(s): 
P. Braspenning, Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht
A. Hiemstra, Open universiteit, Heerlen
H.J. Sint, Open universiteit, Heerlen
Samenvatting: 

Eind 1991 en begin 1992 presenteerde Teleac een cursus Kennissystemen. Het cursusmateriaal bestaat uit video- en audioproducties en uit een cursusboek. Binnenkort verschijnt bij de Open universiteit een cursus met dezelfde titel; hier bestaat het cursusmateriaal uit een tekstboek, een werkboek en een practicumsysteem voor een personal computer. Twee cursussen over hetzelfde onderwerp, beide gepresenteerd als afstandsonderwijs, maar via zeer verschillende media - dat biedt een ideale gelegenheid om verschillende vormen van afstandsonderwijs te bespreken en te evalueren.