De informatiemanager en de systeembeheerder: twee pur sang multifunctionelen in de automatisering

Auteur(s): 
J. van der Linden, ISW/Opleidingen, Leiden
Samenvatting: 

Het functioneren van het informatie management en het systeembeheer is zowel vanuit een theoretische als vanuit een praktische achtergrond te benaderen. Het is interessant om deze twee eens naast elkaar te houden. Er kan dan wellicht een basis voor een analyse worden ontwikkeld over het optreden van bepaalde stagnaties.