Een casus en een stage in de speerpuntopleiding Systeemontwikkeling van Hogeschool Gelderland

Auteur(s): 
J.P. Zwart, Educatieve Faculteit, Hogeschool Gelderland, Nijmegen
Samenvatting: 

De speerpunt HBO-opleiding Systeemontwikkeling van de Hogeschool Gelderland integreert domeinkennis met methodologische kennis en vaardigheden. Studenten uit alle faculteiten van de hogeschool kunnen na twee jaar domeinspecifieke scholing in hun derde studiejaar in deze opleiding instromen. De opleiding bestaat vervolgens uit een gemeenschappelijk derde jaar met puur methodologische scholing en een vierde jaar, waarin door middel van een stage en een afstudeerproject de domeinkennis en de methodologische kennis geïntegreerd worden. Hierdoor worden informatiesysteemontwikkelaars van hoog niveau opgeleid.