NIOC 1992 Maastricht

Windesheim bundelt intern het informatica onderwijs, uitgangspunten en opbouw van een nieuwe sector

Auteur(s): 
R. Riepma, Sector Hoger Organisatie Informatica Onderwijs, Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle
Samenvatting: 

Sinds 1 augustus 1991 is er aan de Christelijke Hogeschool Windesheim een nieuwe sector geïnstalleerd. Na een succesvol afgesloten project, uitgevoerd in het kader van het Vernieuwingsbeleid InformatieTechnologie (VIT), met als eindresultaat de definitie van een nieuwe vierjarige HBO-opleiding gericht op de bestuurlijke aspecten van informatica tussen organisaties, ontstond de behoefte om de bestaande HEAO-BI-opleiding en de nieuwe opleiding te bundelen binnen een organisatorische zelfstandige eenheid: de sector Hoger Organisatie Informatica Onderwijs (HOIO).

Van theoretische kunde tot praktische kunst

Auteur(s): 
F. Remmen, Remmen & De Brock, Eindhoven
Samenvatting: 

Zoals Chris Date onlangs opmerkte is aanpak zonder gegronde theoretische basis erg onpraktisch.
Twee vragen staan in deze presentatie centraal.
1. Welke theoretische basis is nodig voor toekomstige professionele ontwerpers en bouwers van informatiesystemen?
2. Hoe dient het onderwijs te worden ingericht om deze basis aan te brengen?
Adequaat antwoord op beide vragen is nodig voor een goede ontwikkeling van de praktische kunst van systeembouw.

Gebruiksmogelijkheden van COO in de praktijk van het voortgezet onderwijs op tien vooroplopende scholen

Auteur(s): 
J. Timmer, Stichting Centrum voor Onderwijsonderzoek (SCO), Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
Samenvatting: 

Vanaf de tachtiger jaren worden scholen in het VO gestimuleerd om de computer te gaan gebruiken. Hierbij zijn scholen gaan variëren in deze ontwikkeling, waarbij vooroplopende scholen naast minder actieve scholen onderscheiden kunnen worden. In deze jaren is ook een uiteenlopende verzameling educatieve software ontwikkeld. In een onderzoek van de Universiteit van Twente komt onder meer naar voren dat slechts weinig leerkrachten deze pakketten bij de lessen in hun vak gebruiken. Ook wordt in het onderwijs regelmatig de klacht gehoord dat goede educatieve software ontbreekt.

Controle-onderzoek in een geautomatiseerde omgeving

Auteur(s): 
J.R. van der Spoel, Belastingdienst Opleidingen, Utrecht
Samenvatting: 

De cursisten krijgen inzicht in een ten gunste van automatisering veranderende omgeving waar binnen onderzoek moet worden gedaan. Tevens wordt de cursist duidelijk dat naast theoretische kennis en praktische vaardigheden ook specifieke juridische kennis nodig is. Om het inzicht in fraudegevoelige delen in een organisatie te vergroten maakt de cursist zelfstandig (of in tweetallen) een casus.

Een brug tussen onderwijs en informatica

Auteur(s): 
J.C.M.M. Snel, C.C.O./Centrum Computer Opleidingen, Heerlen
Samenvatting: 

In 'informatica-land' is er een toenemende behoefte aan zogeheten interdisciplinaire deskundigen. Een brug tussen de disciplines onderwijs en informatica houdt tweerichtingsverkeer in:
- Informatica in 'het' onderwijs
Meestal verzorgd door niet-informatici.
- Onderwijs in 'de' informatica
Vaak gegeven door onderwijskundig niet-geschoolden.
De doe-het-zelf-sessie zal een eerste aanzet vormen tot bewustmaking van didactische principes.

Windows in een netwerk

Auteur(s): 
G.A. Stallinga, Belastingdienst Opleidingen, Utrecht
B. Hankes, Belastingdienst Opleidingen, Utrecht
Samenvatting: 

Het verschaffen van aanvullende kennis voor hen die een netwerk beheren met Windows als grafische gebruikersomgeving.
Voor deze minicursus zal het zich beperken tot het leren optimaliseren van werkstations, dusdanig dat Windows er optimaal op kan 'draaien'.

Computer based training voor Information Engineering Technieken

Auteur(s): 
J.M. van Nes, James Martin & Co. BV, Utrecht
Samenvatting: 

Het tonen van hoogwaardige computer based training (CBT), als onderdeel van een totaal kennisoverdrachtsysteem voor systeemanalyse en systeemontwerp vaardigheden. CBT kent unieke toepassingsmogelijkheden als persoonlijk leermiddel, aangepast aan tempo en beschikbaarheid van de individuele gebruiker. Afgerekend wordt met de fabel dat CBT alleen geschikt is voor oppervlakkige overdracht van kennis. Complexe concepten worden gestructureerd uiteengezet en getoetst op absorptie, waarna de samenhangende opgedane kennis middels oefeningen wordt getest.

Parallel PC-werkstation: de RIKS-MIPS!

Auteur(s): 
J.D. van der Meulen, Project Parallel Processing, Hogeschool Gelderland, Arnhem
Samenvatting: 

De deelnemer kent de infrastructuur voor een parallel processing practicum op een PC-platform. De deelnemer ervaart de praktijk van parallel processing door gebruik te maken van transputers. De deelnemer verwerft elementair inzicht in de basisconcepten van parallel programmeren in OCCAM en ziet mogelijkheden en toepassingen van parallel processing.

De informatieveld- en informatiestroom-benadering

Auteur(s): 
J. Sietsma RI, TRN Management Consultants Organisatie en Informatie, Nieuwegein
J.W. Koolhaas, TRN Management Consultants Organisatie en Informatie, Nieuwegein
Samenvatting: 

Na het volgen van deze minicursus is de deelnemer in staat het verschil in denkwijze tussen de informatie-veld-benadering en de informatiestroombenadering zodanig te doorzien dat hij in staat is bestaande methoden, op gepaste wijze, kritisch te beoordelen.

Opleiding systeemontwikkeling

Auteur(s): 
D.A.J. Smeets, Hogeschool Gelderland, Arnhem
Samenvatting: 

Bij de Hogeschool Gelderland, in samenwerking met de Hogeschool Nijmegen, is als resultaat van een VIT-project een opleiding Systeemontwikkeling vorm gegeven. Een informatiesysteem wordt omschreven als een hulpmiddel voor het verwezenlijken van de doelstellingen van een organisatie. Een opleiding Systeemontwikkeling zal de student kennis en vaardigheden moeten aanreiken om het traject dat ligt tussen de bedrijfsdoeleinden en de specificaties van het te ontwikkelen informatiesysteem te doorlopen.

Pagina's

Subscribe to RSS - NIOC 1992 Maastricht