Themasessie: Gebruikersopleidingen

Auteur(s): 
A.G. Rooimans (Voorzitter), Opleidingsadviseur CEC, Amsterdam
A. Kramer, Manager Individueel Studiecentrum Cap Gemini Pandata Informatica Instituut, Utrecht
J.L.M. Meesters, Manager AITE / Akzo Information Technology Education, Arnhem
F. Remmen, Adviseur Informatica Opleidingen en Systeembouw, Eindhoven
Samenvatting: 

Stellingen
- Vraagtalen dienen niet onderwezen te worden in gebruikersopleidingen.
- Zonder gebruikersopleidingen zijn geen structureel goede systemen te ontwerpen.
- Gebruikersopleidingen zijn ten dode opgeschreven.
- Het regulier onderwijs kan geen adequate gebruikersopleiding verzorgen.
- Gebruikersopleidingen zijn maatwerk.
Toelichting
De term gebruikers wordt op dit moment in de informatica wereld op verschillende manieren uitgelegd. Zowel volledig opgeleide automatiseerders, als beginnende administratieve medewerkers met een PC op het bureau worden als gebruiker benoemd. In deze samenspraaksessie wordt het begrip gebruikers beperkt tot diegenen die de feitelijke eindgebruiker van een applicatie zijn. Ontwikkelaars worden hier dus niet als gebruikers gezien.
Te constateren valt, dat de opleiding van de eindgebruikers voor een groot deel afhankelijk gesteld kan worden van het inzicht in het belang van het werk van die gebruikers bij het management. Dit zou oorzaak kunnen zijn van een groei in gebruikersopleidingen. Daarnaast valt echter te verwachten dat veel gebruikers tijdens hun reguliere opleiding al op voldoende wijze hebben kennis gemaakt met informatica. Gebruikersopleidingen zullen dus hun noodzaak verliezen.
Mogelijk kan het zo zijn dat verandering van opzet en inhoud van gebruikersopleidingen er voor zorgt dat er over een aantal jaren alleen nog maar gebruikers worden opgeleid. Maar eventueel is het zo dat door een verregaande voortgang in gebruikersvriendelijkheid er binnenkort geen enkele gebruiker nog behoefte aan opleiding heeft.
Tijdens de themasessie wordt op deze en andere aspecten van gebruikersopleidingen ingegaan.