Competentiemanagement, een nieuwe manier van sturen op kwaliteit binnen de sector Informatica van de Haagse Hogeschool

Auteur(s): 
Drs. Jantien Martin, senior trainer-adviseur, De Boer & Ritsema van Eck
Samenvatting: 

De diverse vernieuwingen en ontwikkelingen binnen het informatica-onderwijs vragen om het verkrijgen van zicht en grip op noodzakelijke en gewenste kwaliteiten om op adequate wijze gekozen ontwikkelingen te verankeren in de organisatie. Met andere woorden: wat zijn de huidige en gewenste kwaliteiten van betrokkenen die vorm geven aan, en ondersteunend zijn aan, het creƫren van een optimale leercontext voor de student. Competentie management biedt de organisatie inzicht in en actieve sturing op deze noodzakelijke en aanwezige competenties.
Wat de betekenis van competentie management voor het informatica-onderwijs kan zijn is afhankelijk van de doelstellingen van de organisatie en de ambities die er zijn met betrekking tot het informaticaonderwijs. De wijze waarop er binnen de Haagse Hogeschool gewerkt wordt aan het aspect van competentie management, vormt een belangrijke factor in het onderscheidende vermogen dat zij in de toekomst op het gebied van informatica-onderwijs wil spelen.

Doelgroep: