InfVO - een Amsterdamse steun in de rug voor VO-Informatica

Auteur(s): 
Eelco Dijkstra, InfVO, Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam, eelco@infvo.com
Samenvatting: 

Het vakgebied informatica1 maakt, zeker het laatste decennium, nog steeds een snelle ontwikkeling door. Dit betreft zowel de wetenschap en de technologie, als ook de toepassingen en de toepassingsgebieden. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de universitaire opleidingen Informatica, die een steeds breder gebied bestrijken, en daarmee ook aantrekkelijk worden voor andere profielen in het voortgezet onderwijs (VO) dan alleen Natuur&Techniek.
De Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit hebben het initiatief genomen om het VO-vak Informatica een steun in de rug te geven, gericht op het moderniseren van dit onderwijs, en op een betere beeldvorming bij de leerlingen van het vakgebied. Informatica en ICT hebben veel en uiteenlopende talenten nodig voor de toekomst, en deze talenten kunnen in de informatica en ICT een goede toekomst vinden. De eerste uitwerking van dit initiatief is een bijscholing van VO-docenten op het gebied van Web Science. Dit zal later gevolgd worden door het beschikbaar stellen van achtergrondmateriaal voor docenten, ter ondersteuning van hun eigen onderwijsmateriaal en de bestaande methodes. Een ander onderdeel is het regionale netwerk waarin deze docenten ondersteund worden, en toegang kunnen krijgen tot de universitaire expertise.

Trefwoorden: 
Informatica-onderwijs, Voortgezet Onderwijs, bijscholing docenten, afstandsonderwijs, Open Educational Resources, Web Science

Doelgroep: