Basecamp Informatica. Een nieuw curriculum voor jaar 1 informatica Hogeschool Rotterdam; de reis tot nu toe

Auteur(s): 
Annette van Rooij-Peiman, Hogeschool Rotterdam
Samenvatting: 

Na een aantal jaren waarin kleine aanpassingen in het curriculum niet voldoende hebben geleid tot verlaging van de uitval in jaar 1 heeft de opleiding informatica van Hogeschool Rotterdam dit jaar het roer om gegooid en is gestart met Basecamp in de 12 eerstejaars klassen van de opleiding.
In de presentatie wordt ingegaan op wat Basecamp inhoudt en hoe het tot stand is gekomen, daarnaast worden de eerste ervaringen en resultaten besproken sinds de start van Basecamp in september 2022.

Herkomst:

Doelgroep: