De voortgezette opleiding gezondheidszorg, afstudeerrichting informatica - een nieuwe specialisatie in de verpleegkunde

Auteur(s): 
J.E.C.M. Aarts, Vakgroep Medische Informatica, Hogeschool Midden Nederland, Leusden
S.Y. Hoekstra, Vakgroep Medische Informatica, Hogeschool Midden Nederland, Leusden
Samenvatting: 

Deze paper beschrijft een nieuwe gespecialiseerde post-HBO opleiding voor verpleegkundigen, gaat in op de motieven voor een dergelijke opleiding en signaleert een aantal problemen ten aanzien van de scholingsvraag in de gezondheidszorg.

Doelgroep: