Informatisering in het Hoger Agrarisch Onderwijs

Auteur(s): 
L.C.M. Timmermans, Stichting Samenwerkende Hoger Agrarisch Onderwijsinstellingen, Wageningen
Samenvatting: 

Het informatiseringsplan voor het hoger agrarisch onderwijs is het uitgangspunt van dit artikel. Naast de structuur van het plan, waarbij ter adstructie enige projecten genoemd worden, wordt aandacht gegeven aan de conclusies en aanbevelingen m.b.t. de onderwijsontwikkeling: hoofddoelstelling: het stimuleren van informatiekundige toepassingen in de beroepsgerichte vakken. Deze hoofddoelstelling wordt uitgewerkt in drie doelstellingen:
- het ontwikkelen van leerstofpakketten
- het ontwikkelen of aanpassen van software aan de behoeften van het onderwijs
- de scholing van docenten.
Een informatiekundige studierichting wordt gezien als een studierichting met een permanente vliegwiel functie. Overige conclusies en aanbevelingen passeren in vogelvlucht de revue, waarin o.a. gewezen wordt op een mogelijke aanpassing van de organisatiestructuur vanwege de opmars van de informatisering.

Doelgroep: