Een leeromgeving voor informatica-onderwijs in het WO

Auteur(s): 
D. Tempelaar, vakgroep Kwantitatieve Economie, Faculteit der Economische Wetenschappen, Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht
Samenvatting: 

In deze bijdrage wordt ingegaan op onderwijsmethoden voor het onderwijs van bestuurlijke informatica en andere kwantitatieve vakken in de studie economie, en wordt de keuze toegelicht voor een combinatie van het individuele studiesysteem en het gebruik van leeromgevingen, in een curriculum dat voor de overige vakgebieden is gebaseerd op de methode van het probleemgestuurd onderwijs.

Doelgroep: