Bepaling en overdracht van ICT-kennis gebruikers - 'Kennis en vaardigheid bij ICT-ondersteunde werkuitvoering'

Auteur(s): 
P.J.T. van der Kamp, adviseur informatica-onderwijs voor gebruikers
A. Schinkel, projectleider onderzoeken informatica-onderwijs voor gebruikers
Samenvatting: 

Het gaat om de afstemming van het onderwijs op het bedrijfsleven. In het bijzonder m.b.t. de toepassing van informatie- en computer-technologie in de bedrijven. Deze toepassing is aan grote veranderingen onderhevig en heeft steeds meer consequenties voor de behoefte aan kennis. Het gaat daarbij vooral om specifieke, praktische, toegepaste kennis, alsmede de kunde om deze kennis ook toe te passen. Deze kennis is meer en meer gerelateerd aan of geïntegreerd in de primaire vakkennis. Vandaar de aanduiding van de subtitel 'Kennis en vaardigheid ICT-ondersteunde werkuitvoering'.

Doelgroep: