Een tele-samenwerk-omgeving

Auteur(s): 
drs. M.H.M. van Zijl
Samenvatting: 

Ten behoeve van deeltijdopleidingen en voltijdopleidingen met een beperkt aantal studenten per locatie is het nuttig gebleken om een tele-Ieer- en samenwerk-omgeving op te zetten. Met een combinatie van internet, e-mail, videoconferencing met share-faciliteiten is het mogelijk gebleken om tot een acceptabele leeromgeving te komen die zowel de samenwerking tussen studenten als tussen studenten en docent op afstand (vanuit de thuissituatie) naar tevredenheid doet verlopen. De specifieke eisen aan de infrastructuur maar ook aan de actoren zijn helder geworden, zodat het op grotere schaal in praktijk brengen is gestart.
Het is mogelijk om de leeromgeving in een workshop op te bouwen, het kan ook een goede zaak zijn om de ervaringen te presenteren, met praktijkvoorbeelden toegelicht teneinde een meer algemeen beeld van voor en tegen van tele-samenwerken te schetsen. Het 'delen' van deze ervaringen kan een goede zaak zijn en daarom bieden wij dit dan ook aan. De vorm waarin kan dan nog onderwerp van nader overleg zijn.

Doelgroep: