Een indeling van beroepsprofielen voor HBO-I opleidingen

Auteur(s): 
A. Vissers, hoofd opleiding Hogere Informatica, Hogeschool West-Brabant
Samenvatting: 

De diversiteit van HBO-Informatica opleidingen is groot. De inhoud van opleidingen die afgesloten worden met hetzelfde diploma, kan sterk uiteenlopen.
Het samenwerkingsverband van de HIO- en Bl-opleidingen in Nederland, het HBO-I platform, heeft in 1993 een werkgroep 'Beroeps- en afstudeerprofielen' ingesteld. De werkgroep kreeg de opdracht om beroeps- en afstudeerprofielen voor HBO-I opleidingen samen te stellen.
De werkgroep heeft gebruik gemaakt van het ElSS-rapport (European Informatics Skill Structure) van het CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies). Ook de functierapporten van het NGI (Nederlands Genootschap voor Informatica) werden geraadpleegd.
De werkgroep heeft taken verzameld en geordend.
Vervolgens is er een methode ontwikkeld om de taken te clusteren tot profielen voor informatica-opleidingen. Omgekeerd kunnen bestaande profielen geanalyseerd worden. Dit gebeurt met behulp van een matrix die het verband aangeeft tussen de informatievoorziening als vakgebied en de invalshoek van waaruit een bedrijf of organisatie de informatievoorziening benut.
De methode is in principe ook geschikt voor het bepalen van de profielen die samenhangen met de informatica-component van een opleiding in een "ander" vak.
De werkgroep heeft een aantal voorbeelden van profielen samengesteld.
De methode staat centraal in de presentatie. Discussie over de methode is zeer welkom.

Doelgroep: