Een kwaliteitsbril voor het toetsen van opleidingen

Auteur(s): 
ir. J.C. Op de Coul, senior consultant, CMG (Computer Management Group)
Samenvatting: 

Hoe krijgt een bedrijf zekerheid over de kwaliteit van opleidingen? Een kwaliteitssysteem voor het toetsen van de kwaliteit, en dus de effectiviteit van opleidingen kan uitsluitsel geven. Het kwaliteitssysteem biedt feitelijk geen nieuwe elementen dan reeds lang in 'opleidingsland' worden gehanteerd. Wel worden deze elementen geïntegreerd tot een geheel.

Doelgroep: