Een geautomatiseerd tool voor koppeling van automatiseringskwalificaties en opleidingen

Auteur(s): 
P. de Jong, beleidsmedewerker, Stichting EXIN
Samenvatting: 

Op initiatief van prof. Th.J. Mulder, voorzitter van het Algemeen Bestuur en oud-voorzitter van de Raad van Advies van EXIN, is een tool ontwikkeld waarmee relaties gelegd kunnen worden tussen automatiseringskwalificaties en automatiseringsopleidingen. Het tool, de EXIN-wijzer, bestaat uit twee delen:
- een invoer- en analysedeel
- een adviesdeel, de zogenaamde scholingswijzer.
Gepresenteerd worden de functionele opbouw van het tool en de variabelen om de informatie over automatiseringskwalificaties en de opleidingen te classificeren. De database van het tool is gevuld met functies, taken en trefwoorden/onderwerpen voor de kwalificaties. De opleidingen zijn gevuld met de EXIN-produkten.
Eveneens wordt gepresenteerd de adviesfunctie van de scholingswijzer: het geven van een scholingsadvies afhankelijk van de ingegeven specificaties over bijvoorbeeld de eigen werksituatie en/of een specifieke kwalificatie. De scholingswijzer wordt ter beschikking gesteld aan hen die zich professioneel bezighouden met opleidingsadviezen.

Doelgroep: