Integratie van informatie-analyse en software engineering in een opleiding: een interessant experiment of meer?

Auteur(s): 
ir. C.A. van Loon, directeur onderwijs, Haagse Hogeschool
Samenvatting: 

De opleiding Informatica en Informatiekunde van de Haagse Hogeschool, sector Informatica is in 1988 gestart op basis van de uitkomsten van het INSP-project "Informatica in het hbo". Een van de doelstellingen van het project en daarmee de nieuwe opleiding was een integratie te verkrijgen van de toenmalige Haagse BI, die zich met name richtte op het traject van informatie-analyse, en de Haagse HIO, die zich juist richtte op het software engineering aspect van de realisatie van informatiesystemen.
Nu na 6 jaar en een bezoek en een rapport van de visitatiecommissie informatica opleidingen, kan gesteld worden dat deze integratie voor het grootste deel geslaagd is. Dat neemt overigens niet weg dat de opleiding thans druk doende is het curriculum aan te passen aan de laatste idee├źn en wensen uit de markt. Naast een meer beroepsgerichte benadering van het vakgebied heeft dit ook invloed op de keuzemogelijkheden voor studenten.
In deze presentatie zal nader worden ingegaan op de integratie van informatie-analyse en software engineering in deze opleiding en de resultaten daarvan, alsmede op de nieuwe koers die de opleiding gaat varen.

Doelgroep: