De nieuwe voorstellen voor informatica-onderwijs in de bovenbouw van havo en vwo

Auteur(s): 
drs. A.P. Hartsuijker, leerplanontwikkelaar, Instituut voor leerplanontwikkeling (SLO)
Samenvatting: 

Het doel van deze presentatie is de deelnemers te betrekken bij de ontwikkelingen voor informatica-onderwijs in de nieuwe bovenbouw van havo en vwo. Over de plaats en de inhoud van het informatica-onderwijs in de nieuwe bovenbouw van havo en vwo heerst nog wel enige onduidelijkheid, maar in deze presentatie worden de deelnemers geïnformeerd over:
- de aansluiting van informatica-onderwijs aan informatiekunde in de basisvorming;
- de afstemming van informatica-onderwijs op het hoger onderwijs;
- verdieping van aspecten van informatica en toepassingen van informatica geïntegreerd in een aantal examenvakken;
- een zelfstandig keuze examenvak informatica.
De deelnemers krijgen volop de gelegenheid om hun mening te geven over en suggesties te doen voor het informatica-onderwijs in de nieuwe boven bouw van havo en vwo.

Doelgroep: