Informatica aspecten geïntegreerd in de bovenbouw van HAVO VWO bij het vak natuurkunde

Auteur(s): 
C. de Beurs, Didactiek Natuurkunde, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
A.L. Ellermeijer, Didactiek Natuurkunde, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
C.H.T. Mulder, Didactiek Natuurkunde, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
Samenvatting: 

Het beleid van de overheid voor HAVO en VWO is er op gericht aspecten van informatica te integreren in diverse vakken van de bovenbouw, onder andere natuurkunde. Dit heeft ertoe geleid, dat in de vernieuwde examenprogramma's natuurkunde het leerstofgebied fysische informatica is opgenomen. Aan de Universiteit van Amsterdam is na een doelstellingen onderzoek lesmateriaal ontwikkeld.

Doelgroep: