De scholing van docenten voor het nieuwe keuze-examenvak informatica van havo/vwo en de invoering van het vak

Auteur(s): 
dr. E.M.A.G. (Betsy) van Dijk, Universitair Docent Mens-Machine-Interactie, Faculteit Informatica, Universiteit Twente / Lid Dagelijks Bestuur van CODI / voorzitter ontwikkelgroep vakdidactiek en onderwijspraktijkopdracht CODI / docent vakdidactiek
Bert Zwaneveld
Samenvatting: 

In 1998 en 1999 zijn in totaal 285 docenten begonnen met de omscholing voor docenten die het keuze-examenvak informatica in het voortgezet onderwijs gaan verzorgen. De omscholing wordt in opdracht van OCenW verzorgd door CODI.
Deze bijdrage gaat over het doel en de inhoud van deze omscholing, met speciale aandacht voor de onderdelen vakdidactiek en onderwijspraktijkopdracht in relatie tot de invoering van het vak op school. Ook worden wat vragen gesteld over de continuïteit van de opleiding en begeleiding van docenten voor dit nieuwe vak.

Trefwoorden: 
omscholing docenten, vakdidactiek informatica, voortgezet onderwijs, keuzevak informatica, nascholing, scholing, onderwijspraktijkopdracht, docenten netwerken, lerarenopleiding

Doelgroep: