Applicatie-ontwikkeling met Sequential Function Charts

Auteur(s): 
A. de Kruijk, Productgroep Industriële Automatisering, Pedagogisch Technische Hogeschool Nederland, Eindhoven
Samenvatting: 

In het technische beroepsonderwijs is er een groeiende behoefte aan het methodisch ontwikkelen van een applicatie. Standaardisatie van de gebruikte symbolen neemt hierbij een belangrijke plaats in. De grafisch georiënteerde 'Sequential Function Chart'-techniek komt hieraan tegemoet. Hiermee kunnen de eisen met betrekking tot een tijdvolgordebesturing eenduidig vastgelegd worden. Deze op Grafcet gebaseerde methode is gestandaardiseerd in de internationale norm IEC 848 en de Nederlandse norm NEN 5848.
Ook in het voortgezet onderwijs is in het kader van de basisvorming techniek deze methode een uitstekend middel om leerlingen met aspecten van de besturingstechniek vertrouwd te
maken.