Ontwikkeling van individu en organisatie

Auteur(s): 
I. Legorburu, BSO Advies, Eindhoven / ORIGIN International, Veldhoven / Webster University, Leiden
Samenvatting: 

Aan opleiders en trainers van leergroepen binnen de informatietechnologie wordt duidelijk gemaakt hoe men in kan spelen op:
- uiteenlopende (IT) achtergronden van de groepsdeelnemers
- afwijkende eisen en wensen van het individu ten opzicht van de organisatie- en groepsdoelstellingen
- verschillende groepssamenstellingen
- de betekenis van en de rol van de opleider/trainer
- de mogelijkheden van verschillende leertechnieken.