Stapsgewijze verfijning expliciet gemaakt

Auteur(s): 
M.R. Kramer, Vakgroep Informatica, Landbouwuniversiteit Wageningen, Wageningen
E.W. van Ammers, Vakgroep Informatica, Landbouwuniversiteit Wageningen, Wageningen
Samenvatting: 

In het inleidend programmeeronderwijs staat het idee van 'gestructureerd programmeren' doorgaans centraal (wie zou zijn studenten ook anders willen leren programmeren?). Stapsgewijze verfijning is daarbij een gebruikelijke techniek, die in het onderwijs echter vaak impliciet blijft. Studenten moeten leren 'aanvoelen' hoe de methode werkt, door middel van voorbeelden en (in de praktijk) door schade en schande.
In Wageningen wordt in het onderwijs al zo'n tien jaar gewerkt met een expliciete vorm van stapsgewijze verfijning. Deze methode berust op twee principes: enerzijds worden de verfijningsstappen als zodanig herkenbaar gemaakt in het geproduceerde programma, anderzijds zijn de wisselwerkingen tussen acties geformaliseerd door middel van het begrip 'interface van een actie'.