De Academie voor Informatica: Ervaring en Plannen op het gebied van de Kerninformatica

Auteur(s): 
R.P. van de Riet, Faculteit Wiskunde en Informatica, Vrije Universiteit, Amsterdam
Samenvatting: 

In 1988 werd door de drie Universiteiten te Amsterdam en Utrecht en het Centrum voor Wiskunde en Informatica de Academie voor Informatica (AvI) opgericht om beroepsonderwijs op academisch niveau te verzorgen. In dit artikel zal opzet en structuur van de AvI kort worden aangegeven. De ervaringen tot nu toe en de plannen met betrekking tot de opleiding in de kerninformatica, in het bijzonder de werkwijze om tot een verantwoord curriculum te komen, van de AvI zullen worden besproken.