HBO

Toepassing van Ambient Intelligent Systems in het HBO projectonderwijs

Auteur(s): 
Ahmed Nait Aicha, Hogeschool van Amsterdam, a.nait.aicha@hva.nl
Ben Kröse, Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, b.j.a.krose@hva.nl
Trefwoorden: 
Ambient intelligence, Hidden Markov Models, Activity Daily Living, gesture recognition
Samenvatting: 

De laatste jaren zijn tal van sensoren goedkoper geworden en worden ze op diverse plekken toegepast, zoals in de auto-industrie, publieke ruimten en games. Sensoren verrijken de traditionele toetsenbord en beeldscherm interfaces en deze rijkere vorm van interactie biedt kansen om aantrekkelijk informaticaonderwijs te verzorgen. De focus verschuift namelijk van puur administratieve systemen naar interactie gedreven systemen, waarmee studenten zelf kunnen experimenteren.

Naar een open repository met informatica lesmateriaal

Auteur(s): 
Peter Becker, Haagse Hogeschool,Academie voor ICT en Media, p.g.becker@hhs.nl
Niek van Diepen, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, niek.vandiepen@han.nl
Frans Mofers, Open Universiteit, frans.mofers@ou.nl
Trefwoorden: 
leercontent delen repository
Samenvatting: 

Delen van leercontent, opzetten van een repository.

Lesmethoden bij Onderwijs in Industriële Automatisering

Auteur(s): 
Dick van Schenk Brill, Fontys Hogescholen, d.vanschenkbrill@fontys.nl
Trefwoorden: 
Industriële Automatisering, Productiesystemen, Project, practicum
Samenvatting: 

In dit artikel wordt een aantal studieonderdelen van de Fontys-opleiding Technische Informatica, met name op het gebied van de Industriële Automatisering nader toegelicht. In het begin van de opleiding zijn er oriënterende eenheden, zoals de module Productiesystemen (PRS) en het project Industriële Automatisering (ProIA). Bij PRS wordt het onderwijs uitgevoerd in de vorm van theorie- en practicumopdrachten, respectievelijk individueel en in groepen. Bij ProIA wordt een praktijkproject nagebootst.

ZuydRobotics

Auteur(s): 
Marcel Schmitz, Hogeschool Zuyd
Trefwoorden: 
Docenten, Ontwikkelaars
Samenvatting: 

De persoonlijke leeromgeving, ZuydRobotics, is een bron binnen de Hogeschool Zuyd van waaruit verschillende topics geraakt worden middels allerlei projecten. De topics zijn: Inspiratie voor de huidige studenten, Educatie voor de huidige studenten, Promotie naar o.a. MBO's, middelbare scholen en basisscholen, Subsidie die gegeven kan worden uit overheidssteun, Coöperatie intern tussen opleidingen en faculteiten maar ook extern tussen andere onderwijsinstellingen en bedrijfsleven en Innovatie die bereikt wordt doordat we proberen om de grenzen (rondom Robotica) te verleggen.

Informatica als aantrekkelijk toekomstperspectief voor meisjes (en jongens)

Auteur(s): 
Gertje Joukes, VHTO, www.vhto.nl
Henny van der Lei, ICA/HAN , www.han.nl
Samenvatting: 

traditionele workshop

drs. G.W.M. Joukes is senior projectmedewerker bij de VHTO (expertisebureau vrouwen in bèta/techniek), met als voornaamste aandachtsgebieden de aansluiting vo-mto en vo/mbo-bèta/technisch ho, en de instroom in bèta/technische opleidingen. drs. A.H. van der Lei-Wichers was tot 2002 werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen als manager aansluiting vo/mbo-hbo. Zij houdt zich sinds 1986 bezig met het vergroten van de instroom van meisjes in technische hbo-opleidingen. Sinds 2002 is zij als adviseur verbonden aan ICA.

Interviewtechniek in relatie tot informatiesysteemontwikkeling

Auteur(s): 
drs. G.P. Bakema, docent informatica, Hogeschool Gelderland
I. Vis, studentassissent informatiesysteemontwikkeling, Hogeschool Gelderland
Samenvatting: 

1. Inleiding
De laatste jaren wordt algemeen erkend dat in informatica-opleidingen meer aandacht moet worden besteed aan sociale en communicatieve vaardigheden (SCV) dan in het nabije verleden gebruikelijk was. Dit geldt in het bijzonder voor HBO-opleidingen tot bedrijfsinformaticus of informatiesysteemontwikkelaar. Dezen zullen immers werkzaam zijn als intermediair tussen domeindeskundigen en informatici in engere zin.
2. Kern

Vergelijkende studie van enkele datamodellen

Auteur(s): 
dr.ir. J.H. ter Bekke, universitair hoofddocent, TU Delft, vakgroep Informatiesystemen
Samenvatting: 

Het landelijke examen voor de AMBI-module "Gegevensanalyse, -modelleringen -beheer" (HB.2) van de Stichting EXIN, is gebruikt voor een analyse van vier gegevensmodeltypen, te weten: het relationele model, het semantische model, het EAR model en het binaire model. Vergelijking van de modeltypen was mogelijk omdat het examen een groot aantal kandidaten had met dezelfde vooropleiding op het gebied van gegevensmodellering.

Volledig communicatiegeorienteerde informatiemodellering

Auteur(s): 
drs. G.P. Bakema, docent informatica, Hogeschool Gelderland
J. Bijpost, stagiair CASE-tool ontwikkeling, Hogeschool Gelderland
Samenvatting: 

1. Inleiding

Pagina's

Subscribe to RSS - HBO