Ambacht en inspiratie: digi-shoppen, kennis-in-the-cloud, en de toekomst van het hoger onderwijs

Auteur(s): 
Dr.ir. Michel Meulpolder, KPN Consulting, Michel.meulpolder@kpn.com
Samenvatting: 

Het is voor niemand een geheim dat de allesomvattende digitalisering van onze samenleving overal haar sporen achterlaat en alle traditionele grenzen vervaagt tussen mensen, organisaties en landen. Onze nieuwe generatie jongeren wordt grootgebracht met Facebook en Twitter, met smartphones en iPads, en met de hele wereld via Google en Wikipedia onder hun vingertoppen. Kwam zelfs zo’n tien jaar geleden nog bijna alle kennis via de school of universiteit, bibliotheek, of misschien televisie, tegenwoordig is de student zelf ‘in control’. Dat waar een jongere interesse in heeft is real-time, los van iedere collegezaal, te downloaden via Internet, terwijl binnen de collegezaal de traditionele overdracht, wanneer deze wat saai wordt, real-time kan worden afgewisseld met chatberichten, Youtube filmpjes, en twitter feeds. De vraag is of er in de toekomst überhaupt nog wel behoefte is aan traditionele vormen van kennisoverdracht binnen vier muren, analoog dan wel digitaal. Men zal gedwongen zijn op zoek te gaan naar onvervangbare meerwaarde, naar datgene wat de digitale generatie kan binden en boeien. Voor docent-naar-student kennisoverdracht is geen markt meer. De echte meerwaarde zal moeten komen van dat waarbij mensen onmisbaar zijn: ambacht en inspiratie.

Trefwoorden: 
Cloud computing, internet, onderwijs, nieuwe media

Doelgroep: