Human-computer interaction binnen het informaticaonderwijs

Auteur(s): 
dr. G.C. van der Veer, Universitair hoofddocent, Vrije Universiteit
dr. E.M.A.G. van Dijk, Universitair docent, Universiteit Twente
ir. H. Koppelman, Docent, Open Universiteit Nederland
dr.ir. C.A.P.G. van der Mast, Universitair docent, Technische Universiteit Delft
Samenvatting: 

Er wordt een ontwerpgerichte benadering van onderwijs in human-computer interaction beschreven. Bijdragen vanuit diverse disciplines worden daarbij geïntegreerd tot een inhoudelijk samenhangend traject, dat uit verschillende fasen en activiteiten bestaat. De gebruiker neemt in het traject een centrale plaats in. Het eindproduct is een volledige specificatie van (l) de functionaliteit, (2) de dialogen, en (3) de representatie van het te bouwen interactieve systeem.

Trefwoorden: 
Human-computer interaction, interactieve systemen, ontwerpen, cognitieve psychologie, evaluatie

Doelgroep: