Het World Wide Web als werkomgeving voor internationaal projectonderwijs

Auteur(s): 
J.A. Andernach, Afdeling Informatica, Universiteit Twente
N.M. van Diepen, Afdeling Informatica, Universiteit Twente
Samenvatting: 

Applications of Information Technology (AlT) is een internationaal projectvak voor eerstejaars studenten Bedrijfsinformatietechnologie (BIT) dat dit jaar voor de derde maal door de faculteit Informatica van de Universiteit Twente wordt verzorgd. Het doel van het vak is studenten kennis en vaardigheden bij te brengen over toepassingen van informatietechnologie. De projectresultaten bestaan uit een verzameling van WWW-omgevingen (voor iedere projectgroep een) waarin de opgedane kennis is verwerkt en die gezamenlijk een overzicht bieden van een bepaalde IT -toepassing.
Iedere projectgroep bevat zowel Finse als Nederlandse studenten. De geografische afstand tussen de verschillende subgroepen vereist een infrastructuur die het voor beide groepen zo makkelijk mogelijk maakt om samen te werken. Daarom is een World Wide Web (WWW) omgeving ontwikkeld waarin verschillende functies zijn geïntegreerd. Vanuit deze omgeving kunnen groepsleden op een eenvoudige manier samenwerken.
De omgeving bevat een grote variëteit aan functies, gegroepeerd in zogenaamde Centers. Het Group Center bevat onder andere links naar de e-mail adressen van de groepsleden, de tutoren, de planning van de groep, de discussielijst van de groep (het groepsgeheugen) en hun Home Page. In het Specialists Center worden de rollen van de verschillende groepsleden beschreven en er is ook een link naar de e-mailadressen en een discussielijst voor ieder specialisme. Het Resource Center bevat cursusinformatie zoals manuals en hand outs. Ook is er literatuur te vinden en een voorbeeld van een eindrapport. Het Navigation Center biedt mogelijkheden voor het zoeken van informatie op het WWW. In het Scheduling Center is allerlei informatie over de planning van het vak te vinden en het Product Center geeft een raamwerk voor het einddocument waarin de totstandkoming van ieder afzonderlijk hoofdstuk (geschreven door een groepslid) kan worden gevolgd. Verder wordt AIT-studenten de mogelijkheid geboden om synchroon met elkaar te communiceren via IRC en teleconferencing. Ook is een elektronische evaluatie een geïntegreerd onderdeel.
In de voordracht zal dieper worden ingegaan op de functie van de Web-omgeving bij het behalen van de leerdoelen van het vak AIT en op de veranderende rol van de docent in internationaal projectonderwijs via het WWW.

Doelgroep: