ICT talenten zijn verschillend van persoon tot persoon

Auteur(s): 
Machteld Scholvinck, Haagse Hogeschool
Samenvatting: 

Voor HBO-ICT is het normaal dat iedere havist en mbo’er met oprechte interesse om van ICT zijn of haar beroep te maken, een faire kans krijgt om zijn talent tot t-shaped professional te ontwikkelen. Het staat in onze missie dat we t-shaped ICT professionals opleiden, waarbij de ‘t’ staat voor talent. Talenten zijn verschillend van persoon tot persoon, leerroutes, toetswijzen enz zullen wij daarop moeten aanpassen, en niet andersom, dat alle studenten in onze malletjes passen. Dit is de ultieme uitkomst van inclusief onderwijs, waar De Haagse Hogeschool voor staat.

Doelgroep: