Wat heeft de verandering in het onderwijs voor gevolg op de invulling van ITomgevingen?

Auteur(s): 
Sander Jansen, Axians Utrecht
Koen de Boer, Axians Utrecht
Samenvatting: 

Een continu veranderende omgeving vraagt om een steeds groter aanpassingsvermogen en creatievere invulling van IT-omgevingen binnen het onderwijs. Axians heeft een onderzoek uitgevoerd bij verschillende onderwijs instellingen. De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd met aansluitend een discussie over dit onderzoek in relatie tot de actuele markt trends waar ICT een essentiële rol in speelt, zoals cloud, security, video toepassingen en meer.
Resultaat voor deelnemers:
• Verbeteren van inzicht en aanpassingsvermogen van organisaties;
• Do’s en don’ts definiëren bij verandering in de ICT omgeving;
• Waar staat u in vergelijking met uw collega’s en de opkomende trends en ontwikkelingen.

Doelgroep: