Ervaringen met het Gebruik van Sociale Media in het Voortgezet Onderwijs

Auteur(s): 
Jan-Willem van ’t Klooster, Universiteit Twente, j.w.vantklooster@utwente.nl
Melanie Janssen, Bonhoeffer College
Samenvatting: 

Hoewel sociale media zeer populair zijn onder jongeren, is over de effecten van het gebruik van sociale media voor onderwijsgerelateerde doeleinden in het VO tot op heden nog weinig bekend. Deze bijdrage bericht daarom over de resultaten van een verkennende studie naar het gebruik van sociale media in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.
Daartoe is gedurende een periode van 3 maanden het sociale medium Twitter ingezet in de bovenbouwvakken Informatica en Economie voor HAVO en VWO. Het doel daarbij is achtergronden, discussie, toetsmateriaal en huiswerk- en proefwerktips te verspreiden.
Dit artikel bericht over de opzet, ervaringen en eerste evaluatie van dit project.

Trefwoorden: 
Sociale media, voortgezet onderwijs, Twitter

Doelgroep: