Systeemontwikkeling voor besturingstechniek

Auteur(s): 
A. de Kruijk, Productgroep Industriƫle Automatisering, Pedagogisch Technische Hogeschool Nederland, Eindhoven
Samenvatting: 

De complexiteit van geautomatiseerde systemen voor het sturen en regelen van processen is behoorlijk toegenomen en zal ook blijven toenemen. Voor het ontwikkelen en onderhouden van dergelijke systemen zijn uniforme documentatieregels van belang. Dit geldt zowel bij het vastleggen van de systeemeisen als het systeemontwerp. Steeds meer zullen technici met dergelijke systemen te maken krijgen. In het technisch beroepsonderwijs zal daarom meer aandacht geschonken moeten worden aan complexe systemen en een methode om deze te ontwikkelen. Een top-down benaderingswijze en een functionele decompositie staan hierbij centraal.