Werkvormen in HI- en BI- onderwijs, een stand van zaken

Auteur(s): 
W.J. Kerkhofs, Hogeschool Enschede, Enschede / Project Kwaliteitsverbetering Informatica Onderwijs KIO
R. Riepma, Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle / Project Kwaliteitsverbetering Informatica Onderwijs KIO
G.F. Jorritsma, Rijkshogeschool Groningen, Groningen / Project Kwaliteitsverbetering Informatica Onderwijs KIO
K. Kombrink, Hogeschool Drenthe, Emmen / Project Kwaliteitsverbetering Informatica Onderwijs KIO
Samenvatting: 

Het KIO-project (Kwaliteitsverbetering Informatica Onderwijs) is een initiatief van het BI-platform en het HIO-overleg. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van nagenoeg alle hogescholen met een studierichting hogere informatica (HIO, sector Techniek) of bedrijfs(kundige) informatica (BI, sector Economie).
Het project heeft als tweeledig doel:
- het verbeteren van de kwaliteit van het informatica-onderwijs in het HBO
- hogescholen een referentiekader aanbieden voor het positioneren van het informatica onderwijs.
Het KIO-project omvat vier deelprojecten:
- instroom
- onderwijswerkvormen
- uitstroom
- strategie.
Deze presentatie betreft het deelproject 'onderwijswerkvormen'.

Doelgroep: