MBO

Het (MBO-)Onderwijsleerbedrijf als competentieontwikkelend onderwijsarrangement

Auteur(s): 
J. Hoesen, Arcus College
R. Moonen, Arcus College
P. van Pol, Arcus College
J. Braafhart, Arcus College
Samenvatting: 

Sinds 2003 werkt de ICT-sector binnen het MBO aan het implementeren van het zogenaamde Competentiegericht onderwijs. De kerngedachten hierbinnen is dat de ontwikkeling van een jongere tot een volwaardig beroepsbeoefenaar het best gebeurt wanneer hij in realistische beroepssituaties geplaatst wordt. Om dit te realiseren heeft het Arcus College gekozen voor een onderwijsconcept waarbij integrale praktijkopdrachten de ruggengraat van curricula vormen. Deze integrale praktijkopdrachten vinden veelal plaats in een gesimuleerde praktijkomgeving.

Pagina's

Subscribe to RSS - MBO