Interactie als kern van het leerproces - Ervaringen in het UK-OU programma 'Master of Open and Distance Education'

Auteur(s): 
Arnold Muhren, ICT adviseur, Hogeschool Alkmaar / projectleider Regionaal Centrum voor Leertechnologie in Noord-Holland
Frans Jacobs, beleidsmedewerker en coördinator ICT, Hogeschool Maastricht
Samenvatting: 

Het driejarige programma Master of Open and Distance Education biedt een postacademische opleiding die diep ingaat op de mogelijkheden van ICT in het hoger onderwijs, m.n. in het zogenaamde 'afstandsonderwijs'. De opleiding biedt een rijke omgeving in een' Asynchronis Learning Network' waarin als lesmaterialen beschikbaar zijn uitgebreide schriftelijke cursusgidsen en artikelen, netwerkbronnen, catalogi, on-line artikelen, specialistische boeken (o.a. over telelearning, multimedia en implementatie van technologie), Cd-rom's, video's en cassettes en als communicatiefaciliteiten e-mail, Computer Mediated Conferencing (CMC) en electronic assessment.

Doelgroep: