Agent-based computing

Auteur(s): 
Prof.dr. Jan Treur, Onderzoeksgroep Agenttechnologie, Afdeling Kunstmatige Intelligentie, Vrije Universiteit Amsterdam
Samenvatting: 

In het kort komen een aantal voorbeelden en basisbegrippen aan de orde en wordt een overzicht gegeven over enkele toepassingsgebieden van agenttechnologie. Besloten wordt met een korte schets van de inpassing van het onderwerp agenttechnologie in het curriculum Kunstmatige Intelligentie aan de VU.

Trefwoorden: 
Agent, Multi-agent System

Doelgroep: