Ondernemerschap & Innovatie

Auteur(s): 
Hans Frederik
Samenvatting: 

leder jaar kom je er wel een paar tegen, meestal zijn het jongens. Zij weten hun kennis heel zakelijk te gebruiken door opdrachten voor buitenstaanders uitvoeren. Kleine ondernemers zijn het, ze lopen af en toe in pak en stropdas en ze hebben in ieder geval een mobiele telefoon. Wat moet je daar nou mee?
We hebben dit vertaald in een onderwijsproject. Het project Ondernemerschap & Innovatie kan zonder meer worden beschouwd als één van de meest radicale projecten binnen de Hogeschool waarbij niet geschroomd wordt om jaarlijks drastische wijzigingen door te voeren op grond van de ervaringen; de Hogeschool als lerende organisatie. Het project vormt aldus een proeftuin waarin veel lering wordt opgedaan die elders kan worden benut.

Doelgroep: