Terug naar af... of stap vooruit? Informatica in het MEAO

Auteur(s): 
R. den Hollander, directeur, Den Hollander Advies BV
Samenvatting: 

De MEAO-opleiding was begin jaren '80 voorloper in het (voortgezet / beroeps) onderwijs met een examenvak Informatica.
Bij de herziening via eindtermen en modularisering per 1-8-1993 is gestreefd naar integratie (voor het gros van de cursisten) en specialisatie (voor enkelen).
Een overzicht en waardering.

Doelgroep: