ICT-onderwijs als opdracht

Auteur(s): 
Carla van den Brandt, BDFadvies
Samenvatting: 

Zo'n veertig scholen hebben samen een nieuwe vmbo-bovenbouwopleiding ontwikkeld, de vmbo ict-route. Acht van die scholen hebben volgens hetzelfde concept een nieuwe onderbouw ontworpen. In het kader van een Kennisnet-regeling maken de scholen in samenwerking met Het Ontwikkelcentrum hun ontwikkelde materiaal, projecten en cursussen, digitaal toegankelijk en vindbaar. Het didactische concept streeft echt flexibel onderwijs na. Het gehele programma is modulair van opzet. Er kunnen keuzes gemaakt worden uit projecten en cursussen. Opdrachten zijn vervangbaar door andere. Docenten kunnen kiezen, maar leerlingen in principe ook. Door uitvoering van opdrachten behaalt een leerling de eindtermen, dan wel kerndoelen, die aan die opdracht verbonden zijn. Door het volgen van de uitgevoerde opdrachten is gemakkelijk te volgen aan welke eindtermen / kerndoelen leerlingen gewerkt of nog niet gewerkt hebben. Deze meta-informatie kan de docent ondersteunen bij de begeleiding van het leer- en keuzeproces van zijn leerlingen.

Doelgroep: