Ontwerp-automatisering vraagt om nascholing van vaktechnici (presentatie)

Auteur(s): 
T.A.M. Lohman, TLO Holland Controls, Papendrecht
J. Michalides, R.K. Technische Hogeschool 'Rijswijk', Rijswijk
Samenvatting: 

Het toepassen van CAD voor automatisering van de ontwerpfunctie is voor bedrijven van strategisch belang. Hier wordt de 'blauwdruk' bepaald voor het productieproces en ligt de basis voor flexibiliteit. Toch worden CAD systemen te veel 'misbruikt' als tekensysteem. Dit komt door onbekendheid met de functionaliteit. De nieuwe functie 'CAD-applicatie engineer' beoogt in deze lacune te voorzien en richt zich op de vaktechnicus op HTO niveau. Nascholing en certificering zijn dan ook randvoorwaarde om CAD benutting op een hoger plan te brengen. De nieuwe werkwijze, functie-inhoud en gevolgen voor industrie en onderwijs worden belicht.

Doelgroep: