Welkom op de NIOC Kennisbank

Deze kennisbank biedt de mogelijkheid meer dan 30 jaar historie aan visie, ervaring, inzicht en kritische beschouwing rond het ict-onderwijs in Nederland na te slaan. Het betreft de bijdragen zoals die tijdens een van de congressen zijn gepresenteerd: minimaal een samenvatting en daarnaast beschikbare bijlagen zoals hand-outs, papers, proceedings, etc.
Bijna 1500 bijdragen van de congressen van 2023 (32), 2020 (kon geen doorgang vinden door corona-crisis), 2018 (97), 2015 (100), 2013 (151), 2011 (87), 2009 (95), 2007 (97), 2004 (74), 2002 (71), 1999 (91), 1997 (96), 1994 (105), 1992 (182) en 1990 (200) zijn, voor zover het materiaal voorhanden was, opgenomen.
Mocht u fouten of omissies vinden, dan wel aanvullende gegevens of materiaal beschikbaar hebben, laat het weten aan de beheerder van de NIOC Kennisbank
   R. Smedinga kennisbank@nioc.nl.

Actueel

NIOC 2025: 27 maart 2025

Het NIOC-bestuur is verheugd te kunnen melden dat Hogeschool Windesheim bereid is gevonden om NIOC 2025 te organiseren. NIOC 2025 vindt plaats op donderdag 27 maart 2025 in Zwolle. Klik hier voor meer informatie.

NIOC 2023

NIOC 2023 werd 30 maart jl. gehouden in het Atlas theater te Emmen. De bijdragen zijn te vinden in de NIOC Kennisbank.

NIOC 2023 in Emmen

Het NIOC-bestuur is verheugd te kunnen melden dat NHL Stenden Hogeschool bereid is gevonden om NIOC 2023 te organiseren. NIOC 2023 vindt plaats op donderdag 30 maart 2023 in Emmen. Kijk op www.nioc2023.nl voor alle informatie.

NIOC 2020

Helaas gaat ook NIOC online niet door. Deze zou starten op maandag 26 oktober 2020 15.00 uur als alternatief na het niet doorgaan van NIOC 2020 op 31 maart en 1 april jl.
Het NIOC bestuur beraadt zich over een mogelijk vervolg.

NIOC 2018

Het laatst gehouden NIOC vond plaats op dinsdag 6 en woensdag 7 maart 2018 te Leeuwarden, in 2018 tevens de culturele hoofdstad van Europa. Thema van de conferentie was Beleef ICT Onderwijs.
Het materiaal dat is gebruikt bij de diverse presentaties en workshops is opgenomen in de NIOC kennisbank.